หน้าแรก   ประวัติความเป็นมา    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.dongphaya.go.th อบต.ดงพญา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 55220
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
ข่าวกิจการสภา
บริการประชาชน
คู่มือประชาชน
การลดขั้นตอน
บริการข้อมูลตำบล
ที่ท่องเที่ยว ตำบลดงพญา
สินค้าท้องถิ่น ตำบลดงพญา
ระบบสารสนเทศ
ระบบข้อมูลกลาง (INFO)
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
(สปสช.)
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)
ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
(e-Report)
ระบบเบี้ยยังชีพ (Welfare)
ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)
ระบบศูนย์เด็กเล็กท้องถิ่น (CCIS)
ระบบเลือกตั้ง (ELE)
ระบบบันทึกบัญชี (e-Lass)
ระบบ E-Plan
ฝากข่าว อปท.
เว็บลิงค์สำคัญ

เว็บลิงค์สำคัญ
เว็บลิงค์น่าสนใจ
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงาน ก.พ.
สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
สำนักบริหารการสาธารณสุข
สำนักการพยาบาล
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรมการจัดหางาน
 
เรื่องการรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
เรื่องขั้นตอน การร้องเรียน ร้องทุกข์
เรื่องขั้นตอนการชำระภาษี 1.ภาษีบำรุงท้องที่ 2.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 3.ภาษีป้าย ตำบลดงพญา
เรื่องโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพเข้ากองทุนผู้สูงอายุ
เรื่องแนวทางการป้องกันความพิการแต่กำเนิด
เรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงพญา
ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
อ่านต่อ »
ข้อมูลข่าวประกวดราคา จัดซื้อ-จัดจ้าง อบต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
ข้อมูลข่าวประกวดราคา จัดซื้อ-จัดจ้าง อบต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
ข้อมูลข่าวประกวดราคา จัดซื้อ-จัดจ้าง อบต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
ข้อมูลข่าวประกวดราคา จัดซื้อ-จัดจ้าง อบต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
ข้อมูลข่าวประกวดราคา จัดซื้อ-จัดจ้าง อบต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
ข้อมูลข่าวประกวดราคา จัดซื้อ-จัดจ้าง อบต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
ข้อมูลข่าวประกวดราคา จัดซื้อ-จัดจ้าง อบต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
ข้อมูลข่าวประกวดราคา จัดซื้อ-จัดจ้าง อบต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
ข้อมูลข่าวประกวดราคา จัดซื้อ-จัดจ้าง อบต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
ข้อมูลข่าวประกวดราคา จัดซื้อ-จัดจ้าง อบต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
ข้อมูลข่าวประกวดราคา จัดซื้อ-จัดจ้าง อบต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
ข้อมูลข่าวประกวดราคา จัดซื้อ-จัดจ้าง อบต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
ข้อมูลข่าวประกวดราคา จัดซื้อ-จัดจ้าง อบต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
ข้อมูลข่าวประกวดราคา จัดซื้อ-จัดจ้าง อบต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
ข้อมูลข่าวประกวดราคา จัดซื้อ-จัดจ้าง อบต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
อ่านต่อ »
ข่าวเปิดสอบงานราชการ
&visited 
ข่าวการศึกษา
ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย
นายก อบต.
นายเมธวัฒน์ พุทธิธาดากุล
ปลัด อบต.
ว่าที่ร้อยเอกอรรณพ เนตรทิพย์

กิจกรรมวันที่ 2 ตุลาคม 2561

เข้าร่วมการตรวจประเมินมาตรฐาน โฮมสเตย์บ้านสว้า

กิจกรรมวันที่ 2 ตุลาคม 2561

โครงการท้องถิ่นบริหารจัดการ ด้วยภาคีเครือข่าย

กิจกรรมวันที่ 6 กันยายน 2561

โครงการอบรมเกี่ยวกับ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าฯ

กิจกรรมวันที่ 2 กรกฎาคม 2561

โครงการรักษ์ป่า รักษ์น้ำ รักษาแผ่นดิน

กิจกรรมวันที่ 22 มิถุนายน 2561

โครงการอบรมคุณธรรม-จริยธรรม แก่เยาวชน

กิจกรรมวันที่ 10 เมษายน 2561

โครงการอบรมถ่ายทอดความรู้ การเย็บใบตอง (บายศรี,กระทง)

กิจกรรมวันที่ 5 เมษายน 2561

โครงการส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาศักยภาพ และบทบาทสตรีและครอบครัว

กิจกรรมวันที่ 22 มกราคม 2561

กิจกรรม อบต.ดงพญา

อ่านต่อ »
เว็บลิงค์น่าสนใจ

 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงพญา 49 หมู่ที่ 7 ตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 55220
โทร. โทร. 054-059801 แฟกซ์. โทร. 054-059801
Copyrights © 2017  www.dongphaya.go.th  All Rights Reserved.


ผู้จัดทำเว็บไซต์ www.thailocalweb.com โทร.099-858-0423 ส่งข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ได้ที่ ไลน์ไอดี.jetthailand อีเมล์.info@thailocalweb.com