หน้าแรก   ข้อมูลพื้นฐาน    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.dongphaya.go.th อบต.ดงพญา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 55220
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
ข่าวกิจการสภา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์รับเรื่องร้องราวร้องทุกข์
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
คู่มือประชาชน
การลดขั้นตอน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
บริการข้อมูลตำบล
ที่ท่องเที่ยวตำบลดงพญา
สินค้าท้องถิ่นตำบลดงพญา
ระบบสารสนเทศ
ระบบข้อมูลกลาง (INFO)
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
(สปสช.)
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)
ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
(e-Report)
ระบบเบี้ยยังชีพ (Welfare)
ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)
ระบบศูนย์เด็กเล็กท้องถิ่น (CCIS)
ระบบเลือกตั้ง (ELE)
ระบบบันทึกบัญชี (e-Lass)
ระบบ E-Plan
ฝากข่าว อปท.
เว็บลิงค์สำคัญ

เว็บลิงค์สำคัญ
 
ขอเชิญร่วมงาน วัดนัดพบแรงงานจังหวัดน่าน ในวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2561 ณ สำนักงานจัดหางาน จังหวัดน่าน
เรื่องเปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563
เรื่องงบแสดงฐานะการเงิน เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561
เรื่องการรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
เรื่องขั้นตอน การร้องเรียน ร้องทุกข์
เรื่องขั้นตอนการชำระภาษี 1.ภาษีบำรุงท้องที่ 2.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 3.ภาษีป้าย ตำบลดงพญา
เรื่องโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพเข้ากองทุนผู้สูงอายุ
เรื่องแนวทางการป้องกันความพิการแต่กำเนิด
เรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงพญา
ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
อ่านต่อ »
ข้อมูลข่าวประกวดราคา จัดซื้อ-จัดจ้าง อบต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
ข้อมูลข่าวประกวดราคา จัดซื้อ-จัดจ้าง อบต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
ข้อมูลข่าวประกวดราคา จัดซื้อ-จัดจ้าง อบต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
ข้อมูลข่าวประกวดราคา จัดซื้อ-จัดจ้าง อบต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
ข้อมูลข่าวประกวดราคา จัดซื้อ-จัดจ้าง อบต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
ข้อมูลข่าวประกวดราคา จัดซื้อ-จัดจ้าง อบต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
ข้อมูลข่าวประกวดราคา จัดซื้อ-จัดจ้าง อบต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
ข้อมูลข่าวประกวดราคา จัดซื้อ-จัดจ้าง อบต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
ข้อมูลข่าวประกวดราคา จัดซื้อ-จัดจ้าง อบต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
ข้อมูลข่าวประกวดราคา จัดซื้อ-จัดจ้าง อบต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
ข้อมูลข่าวประกวดราคา จัดซื้อ-จัดจ้าง อบต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
ข้อมูลข่าวประกวดราคา จัดซื้อ-จัดจ้าง อบต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
ข้อมูลข่าวประกวดราคา จัดซื้อ-จัดจ้าง อบต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
ข้อมูลข่าวประกวดราคา จัดซื้อ-จัดจ้าง อบต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
ข้อมูลข่าวประกวดราคา จัดซื้อ-จัดจ้าง อบต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
ข้อมูลข่าวประกวดราคา จัดซื้อ-จัดจ้าง อบต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
ข้อมูลข่าวประกวดราคา จัดซื้อ-จัดจ้าง อบต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
ข้อมูลข่าวประกวดราคา จัดซื้อ-จัดจ้าง อบต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
ข้อมูลข่าวประกวดราคา จัดซื้อ-จัดจ้าง อบต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
อ่านต่อ »
ข่าวเปิดสอบงานราชการ
ข่าวการศึกษา
นายก อบต.
นายเมธวัฒน์ พุทธิธาดากุล
ปลัด อบต.
ว่าที่ร้อยเอกอรรณพ เนตรทิพย์
กิจกรรมวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

โครงการสืบสานประเพณี ลอยกระทงดงพญา 

กิจกรรมวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561

กีฬาดงพญาสัมพันธ์ ต้านภัยยาเสพติด

กิจกรรมวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561

ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 9/2561

กิจกรรมวันที่ 2 ตุลาคม 2561

เข้าร่วมการตรวจประเมินมาตรฐาน โฮมสเตย์บ้านสว้า

กิจกรรมวันที่ 2 ตุลาคม 2561

โครงการท้องถิ่นบริหารจัดการ ด้วยภาคีเครือข่าย

กิจกรรมวันที่ 6 กันยายน 2561

โครงการอบรมเกี่ยวกับ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าฯ

อ่านต่อ »
เว็บลิงค์น่าสนใจ

 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงพญา 49 หมู่ที่ 7 ตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 55220
โทร. โทร. 054-059801 แฟกซ์. โทร. 054-059801
Copyrights © 2017  www.dongphaya.go.th  All Rights Reserved.


ผู้จัดทำเว็บไซต์ www.thailocalweb.com โทร.099-858-0423 ส่งข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ได้ที่ ไลน์ไอดี.jetthailand อีเมล์.info@thailocalweb.com